Projekty realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Projekty realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej

 

 

EFRR_Samorzad_kolor EFRR_Samorzad_kolor

 

   Gmina Kępno przystąpiła do realizacji projektu pn. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  

   Projekt polega na rozbudowie i doposażeniu Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie. Powstanie 1 nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci 3-4 letnich, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, a oferta zajęć zostanie rozszerzona o nowe zajęcia dodatkowe obejmujące dogoterapię, socjoterapię, zajęcia terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej oraz gimnastykę korekcyjną. Okres realizacji projektu: 07.04.2016-29.09.2017.

   Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kępno przez rozbudowę i doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie. W ramach projektu powstanie 1 nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci 3-4 letnich. Osiągnięcie celu przyczyni się do włączenia w edukację przedszkolną 25 dzieci 3-4 letnich, rozszerzenia oferty przedszkola o 4 rodzaje nowych zajęć, a także zwiększenia dostępności rynku pracy.

   Osiągnięcie celu zostanie zmierzone przez następujące rezultaty:

- liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury  przedszkolnej – 25

- wzrost zatrudnienie we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 etatów.

Projekt zakłada następujące efekty rzeczowe:

- liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1

- potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 25.

 

Wartość projektu: 724 124,50 zł

Wkład ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 558 847,79 zł.

 


Gmina Kępno realizuje wraz z partnerami projekt :
"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"

 

plakat_kepno plakat_kepno
 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Projekty realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016