OGŁOSZENIE - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
OGŁOSZENIE

Od 18 lipca 2017 roku rusza nabór wniosków na wymianę ogrzewania w ramach programu dotacji na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi „Kępno Wolne od Smogu”. Termin składania wniosków dla właścicieli chcących wymienić źrodło ogrzewania jeszcze w tym roku upływa w dniu 30 lipca 2017 roku.

Dotacja obejmować będzie wymianę źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., w tym zakup i montaż: kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego (w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii takich jak panele fotowoltaiczne), przyłączenia do miejskiej  sieci cieplnej wraz z wymiennikiem ciepła/węzła, kotłów na paliwa stałe;

Kotły na paliwa stałe muszą być zgodne z normą PN-EN 303-5-2012 i spełniać wymagania klasy 5. Warunkiem otrzymania dotacji na na kocioł na paliwo stałe jest brak technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do ogrzewania gazowego bądź do sieci cieplnej.

Za zgodą właścicieli nieruchomości, o dotację będą się mogli także starać najemcy lokali mieszkalnych.

Dotacja będzie wynosić 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000,00 zł w przypadku podłączenia do miejskiej sieci cieplnej oraz nie więcej niż 3 000,00 zł w pozostałych przypadkach; Planowana pula środków na realizację programu w ciągu 3 najbliższych lat: 1 000 000,00 zł.

Właściciele planujący wymianę ogrzewania w roku 2018, zobowiązani są do złożenia wyżej wymienionego wniosku do dnia 30 września 2017 roku.

 

Uchwała nr XLI/285/2017 w sprawie regulaminu zasad udzielania dotacji celowych na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi

Wniosek

Zgoda właściciela

Zgoda współwłaścicieli współużytkowników

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

oświadczenie de minimis

rozliczenie dotacji

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności OGŁOSZENIE

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016