KOMUNIKAT - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
KOMUNIKAT

Spółka Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. informuje, że na mocy powtórnych badań jakości wody z wodociągu w Myjomicach i ich pozytywnego wyniku, Państwowy  Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Kępnie przywrócił dziś przydatność wody do spożycia.

Doszło do wtórnego zanieczyszczenia sieci wodociągowej poprzez dopływ substancji biogennych pochodzenia roślinnego. Sytuacja powtarza się niestety co roku w okresie jesiennym wraz z intensywnym opadem deszczu oraz nawożeniem przez rolników okolicznych pól nawozami organicznymi. Intensywne opady deszczu powodują infiltrację wód opadowych w głąb ziemi z dużą ilością substancji biogennych, jak również wysoki poziom wód gruntowych, co może powodować przenikanie do sieci wodociągowej substancji biogennych powodujących wystąpienie np. bakterii z grupy coli (niechorobotwórczych bakterii wskaźnikowych).

Dlatego prosimy Państwa o informowanie odpowiednich służb o potencjalnych ryzykach skażenia wody w Państwa miejscowościach!

Uspokajamy jednocześnie, że nowe procedury wewnętrzne wdrożone przez Zarząd Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. zintensyfikowały działania kontrolne wody, zminimalizowały odsetek tzw. "lewych" ujęć, a tym samym - ewentualnych ryzyk skażenia wodociągu.  Priorytetem spółki jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gmin, które obsługuje, dlatego nawet o najmniejszym spadku jakości wody mieszkańcy są i będą bezzwłocznie informowani i podejmowane będą działania naprawcze.

Tak było również w przypadku Myjomic i pomimo wzmożonych ataków medialnych na działania służb  były one przeprowadzanie zgodnie z procedurami i regulacjami prawnymi. Dla utrzymania jakości wody i stałego monitoringu - pobór próbek wody już w przyszłym tygodniu!


KOMUNIKAT

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności KOMUNIKAT

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016